Lid worden

Zing mee!

Ben jij jong, bevlogen en in voor een muzikale uitdaging? Dan is Kamerkoor Mnemosyne wellicht het koor voor jou. Iedere woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur repeteren wij op hoog niveau onder leiding van onze dirigent Wolfgang Lange. Ook om te groeien zit je bij kamerkoor Mnemosyne goed: veel zangers kwamen (relatief) onervaren binnen, en hebben bij ons de fijne kneepjes van het zingen bijgeleerd. Word jij de volgende?

Vacatures voor vast lidmaatschap

We hebben momenteel vacatures voor tenoren, een hoge sopraan en een lage bas. Dat betekent dat je, na een succesvolle auditie, direct kunt meedoen met de repetities. Voor de overige stemgroepen geldt dat je wel kunt komen kijken en auditeren maar dat je mogelijk niet direct vast lid kunt worden.

Inhoud auditie

Wij verwachten van zangers een goede stem, koorervaring en vaardigheid in het noten lezen.

De dirigent neemt de auditie af. De auditiecommissaris is aanwezig om te notuleren. Tijdens de auditie besteedt de dirigent aandacht aan stem, stembereik, solfège, intonatie- en ritme-oefeningen. Voor de auditie bereidt je een kort muziekstukje voor en de muziek neem je in tweevoud mee naar de auditie. Een auditie duurt ongeveer 20 minuten. Afhankelijk van de omstandigheden hoor je meteen na de auditie de uitslag of word je hierover later gebeld. Na aanname word je aspirant-lid voor de duur van een concertprogramma. Na de concerten volgt een evaluatie en bepalen we of je vast lid kunt worden.

Heb je interesse? Stuur dan een mail naar auditie@kamerkoormnemosyne.nl. Vermeld in de mail ajb je telefoonnummer, je stemgroep en in welk koor / welke koren je eerder gezongen hebt. Imke leest je mail.

Lidmaatschap

Mnemosyne is een kamerkoor met vaste leden, maar incidenteel maken wij ook gebruik van projectleden en gastzangers. Je kunt vast lid worden na een geslaagde auditie en een wederzijdse proeftijd. Een projectlid of gastzanger doet ook auditie maar na aanname geldt dit voor de duur van een project.

Repetities

Wij repeteren wekelijks op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in GVO de Klup, Dominee Creutzbergweg 3, 6532 XP te Nijmegen. Halverwege de repetitie is er een pauze. Daarnaast hebben we repetitiedagen (twee per seizoen) en een koorweekend. Iedere laatste woensdag van de maand gaan we na het zingen nog even borrelen op de repetitielocatie. Elke stemgroep organiseert dit per toerbeurt. Heb je interesse? Je bent van harte welkom op een repetitieavond om de sfeer te proeven. Meld je in dat geval van tevoren even aan zodat we je goed kunnen ontvangen!

Contact

auditie@kamerkoormnemosyne.nl
Imke leest je mail.

Reacties zijn gesloten.