Privacybeleid

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland, op grond van Europese wetgeving, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit kader heeft kamerkoor Mnemosyne deze verklaring opgesteld.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of met u in verband kunnen worden gebracht. U deelt persoonsgegevens met kamerkoor Mnemosyne als zanger, belangstellende zanger, oud-zanger, als dirigent, als zakelijke organisatie of relatie zoals bijvoorbeeld uitvoerend musicus of ensemble en eventueel als bezoeker van onze concerten. Om uw persoonsgegevens te mogen gebruiken, wijzen we in de contacten met onze relaties op deze verklaring.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken we om:

 • contact met u op te kunnen nemen;
 • afspraken te kunnen maken over uitvoeringen, deelname van het koor aan uitvoeringen;
 • inzicht te krijgen en te houden in de samenstelling van het koor;
 • u op de hoogte te houden van onze activiteiten via e-mail, nieuwsbrieven of sociale media.

Van wie hebben we persoonsgegevens?

We houden persoonsgegevens bij van:

 • leden, belangstellenden en oud-leden;
 • de dirigent van het koor;
 • (vaste) bezoekers van concerten van het koor;
 • organisaties en zakelijke relaties van het koor;
 • individuele musici, andere koren en ensembles.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en indien noodzakelijk IBAN;
 • Van leden: stemgroep
 • Van vocale solisten en instrumentalisten: gegevens m.b.t. de uitoefening van hun vakgebied;
 • Van organisaties en zakelijke relaties (bedrijf, stichting, vereniging): naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, website, en de namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van de organisatie.

We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Koorleden ontvangen regelmatig een actueel overzicht van de ledenlijst. Persoonsgegevens van bestuursleden en de dirigent worden voor zover noodzakelijk verstrekt:

 • aan de Kamer van Koophandel;
 • bij aanvragen voor subsidies van fondsen.

Voor het overige delen we uw gegevens niet met anderen.

Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

Het bestuur van het koor is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen voor goede beveiliging van uw gegevens; deze worden (digitaal) bewaard onder beheer van het bestuur. Onze website en provider voldoen aan de vereisten van de AVG.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben verzameld? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. Wilt u uw gegevens wijzigen of wissen? Stuur dan een berichtje naar pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl.
 • We houden u graag op de hoogte van onze uitvoeringen. Wilt u geen updates meer ontvangen? Geef dit dan door via pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl.

Versiedatum 12-03-2022

Reacties zijn gesloten.