Lid worden

Lidmaatschap

Mnemosyne is een kamerkoor met vaste leden. Je kunt vast lid worden na een geslaagde auditie en een wederzijdse proeftijd. Incidenteel maken we ook gebruik van projectleden en gastzangers. Een projectlid of gastzanger doet ook auditie, maar na aanname geldt lidmaatschap voor de duur van het project.

Op dit moment hebben we vacatures voor lage bassen en tenoren. Dat betekent dat je, na een succesvolle auditie, direct kunt meedoen met de repetities. Voor de overige stemgroepen geldt dat je wel kunt komen kijken en auditeren, maar dat je mogelijk niet direct vast lid kunt worden.

Auditie

Wij verwachten van zangers een goede stem, koorervaring en vaardigheid in het noten lezen. Voor je auditie bereid je een kort muziekstukje voor - de muziek neem je in tweevoud mee. De dirigent neemt de auditie af. Er wordt aandacht besteed aan stem, stembereik, solfège, intonatie- en ritme-oefeningen. De auditiecommissaris is aanwezig om te notuleren. Een auditie duurt ongeveer 20 minuten.

Afhankelijk van de omstandigheden hoor je meteen na je auditie de uitslag, of word je hierover later gebeld. Na aanname word je aspirant-lid voor de duur van een concertprogramma. Daarna volgt een evaluatie en bepalen we of je vast lid kunt worden.

Repetities

Mnemosyne repeteert wekelijks op woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6 in Beek-Ubbergen. Halverwege de repetitie is er een pauze. Daarnaast hebben we repetitiedagen (twee per seizoen) en een koorweekend. Iedere laatste woensdag van de maand gaan we na het zingen nog even borrelen op de repetitielocatie. Je bent van harte welkom op een repetitieavond om de sfeer te proeven. Meld je in dat geval van tevoren even aan (zie de Contact pagina) zodat we je goed kunnen ontvangen!

Interesse?

Wil je auditeren of een repetitie bijwonen? Stuur dan een mail naar auditie@kamerkoormnemosyne.nl. Vermeld in de mail ajb je telefoonnummer, je stemgroep en in welk(e) ko(o)r(en) je eerder gezongen hebt. Je mail wordt gelezen door Imke.

Reacties zijn gesloten.