Ein deutsches Requiem

Projectzangers gezocht!

Op donderdag 4 mei 2023 voeren kamerkoor Mnemosyne en het Nijmeegs Studentenorkest CMC ter gelegenheid van dodenherdenking "Ein deutsches Requiem" van Johannes Brahms uit in De Vereeniging te Nijmegen. Dit gratis concert is een cadeau van de stad aan haar burgers, georganiseerd door de Stichting 4 en 5 mei Nijmegen.

Omdat een kamerkoor te klein is voor dit werk in volledige orkestbezetting zoekt Mnemosyne geïnteresseerde zangeressen en zangers die mee willen doen aan dit project. Voor de uitvoering zijn tenminste 80 zangers (m/v) nodig, gelijkelijk verdeeld over alle vier stemgroepen.  Mnemosyne levert er 30; we zoeken er dus nog 50.

De koorrepetities starten op woensdagavond 8 maart 2023 en dan verder op 15, 22, 29 maart en 5 april. Er wordt vanuit gegaan dat op de eerste repetitie de noten al zitten (we zingen uit de versie van Breitkopf & Härtel; editie Peters volstaat ook), zodat direct met muziek maken gestart kan worden. Oefenbestanden zijn beschikbaar.

Repetities met orkest zijn op donderdagavond 13 en 20 april, en op zaterdag 29 april van 10.00 - 17.00 uur.  Effectief is die zaterdag de generale repetitie, want uiteindelijk op 4 mei is er van 17.00–19.30 uur een doorloop, daarna pauze (tijd om te eten) en om 21.00 uur het concert.

Er zijn kosten verbonden aan dit project: meedoen kost 35 euro.

Nog niet alles is geregeld; zo wordt nog gewerkt aan een goede repetitieruimte.  Als je je aanmeldt, word je tijdig op de hoogte gehouden van dit soort details.

Aanmelden

Heb je belangstelling om mee te doen? Meld je dan hieronder aan.
Spoor ook je zanglustige vriendinnen en vrienden aan om mee te doen!

Geef hier aan in welk(e) ko(o)ren je zingt of hebt gezongen, of je zangles hebt (gehad), en eventuele andere relevante informatie m.b.t. je zangachtergrond.

Reacties zijn gesloten.