15 & 22 april 2018: “O Saving Victim”

Onder leiding van zijn nieuwe dirigent Wolfgang Lange geeft kamerkoor Mnemosyne dit voorjaar een concert als eerbetoon aan slachtoffers.

Wanneer het in Nederland over de oorlog gaat, denken we vaak aan 1940-1945. De Tweede Wereldoorlog kan echter, zeker in internationaal perspectief, niet los gezien worden van de Eerste Wereldoorlog. Aan deze oorlog kwam honderd jaar geleden een einde toen de Vrede van Versailles getekend werd.

Maar in 2018 is het niet alleen 100 jaar geleden W.O. I eindigde, maar ook 400 jaar geleden dat De Dertigjarige oorlog (1618-1648) begon. Tevens is het 450 jaar geleden dat de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden begon.

Daarnaast vergeet men wel eens dat toen de oorlog in november 1918 eindigde en soldaten terugkeerden naar hun landen, ze overal ter wereld terecht feestelijk onthaald werden. Echter, door deze wereldwijde massabijeenkomsten verspreidde het virus dat de Spaanse Griep veroorzaakte, zich gemakkelijk. In de VS stierven 675.000 mensen, in Frankrijk 200.000, in Engeland 400.000, in Nederland 27.000. In India en Rusland stierven miljoenen mensen. Al met al lijkt het erop dat 20% van de toenmalige wereldbevolking besmet raakte, in totaal een half miljard mensen. De meest voorzichtige schattingen komen op 20 tot 40 miljoen doden. En net zo snel als het kwam, verdween het virus ook weer: eind 1919 was het voorbij.

Er valt kortom veel te herdenken in 2018. Kamerkoor Mnemosyne wil daar graag bij stilstaan en er door muziek een herinnering aan meegeven. Mnemosyne doet dit met muziek van  verschillende componisten uit verschillende tijden. Het woord ‘tijd’ is daarbij bepalend. De tijd die geweest is, het afscheid nemen van aardse dingen wordt verklankt in het bijna operateske Requiem van Pizzetti. Maar er is ook de tijd uit herinneringen waarbij warmte, toewijding, liefde en fantasie voor en door kinderen prachtig getoonzet is in Eric Whitacres Sleep en Eriks Esenvalds' Only in Sleep. Vergeten en verleden tijd, toekomst, maar ook tijdloosheid wordt uitgebeeld door de ogenschijnlijk stilstaande muziek van Arvo Pärts Dona nobis pacem.

'O Saving Victim', een muzikaal eerbetoon aan slachtoffers door kamerkoor Mnemosyne, met muziek van Pizzetti, Pärt, Whitacre, Ligeti en Esenvalds.

15 april, dorpskerk Rheden
22 april, Antonius van Paduakerk Nijmegen

Meer informatie: www.kamerkoormnemosyne.nl

Kaarten: pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl

Reacties zijn gesloten.