5 & 10 april 2020: ‘Comes the hour’

Kamerkoor Mnemosyne brengt onder leiding van dirigent Wolfgang Lange op 5 en 10 april ‘Comes the hour’, een a-capella passieconcert met muziek van Britse componisten. In dit programma verbindt Mnemosyne koormuziek uit de renaissance met twintigste- en eenentwintigste-eeuwse muziek met een vergelijkbaar idioom, waarin verstilling en expressie elkaar afwisselen. Gemeenschappelijke thema’s in de stukken zijn ‘verlies’ en ‘het uur van de dood’, al dan niet specifiek van Christus.
.
Het concert opent met het ’Videte Miraculum’ van Thomas Tallis, volgens sommigen een van Engelands grootste componisten. Dit polyfone zesstemmige stuk, voortkomend uit de gregoriaanse traditie, kan worden gekarakteriseerd als een haast hypnotische en tijdloze klankstroom, met daarbinnen ruimte voor schurende dissonanten. Het bezingt Maria, als moeder van Jezus.
De ’Nine Tenebrae Nocturns’ van Edmund Rubbra, zijn een moderne versie van de ‘tenebrae responsoria’ voor de lijdensweek. Deze twintigste-eeuwse componist is door zijn bescheidenheid relatief onbekend gebleven. Toch wordt zijn compositiestijl als heel eigen en persoonlijk gekarakteriseerd, een waarin zijn innerlijke zoektocht duidelijk hoorbaar is.
Als laatste stuk voor de pauze wordt het ‘Miserere’ van de hedendaagse Schotse componist James MacMillan ten gehore gebracht. Dit prachtige werk werd in 2009 geschreven voor het Engelse koor ‘the Sixteen’ en dirigent Harry Christophers. Deze muziek op de boetepsalm van koning David is contrastrijk, wisselt expressie af met sereniteit, dit laatste met duidelijke verwijzingen naar het bekendste der Misereres, dat van Allegri, dat nog elk jaar in de Goede Week in de Sixtijnse kapel wordt uitgevoerd.
‘Take Him, Earth, for Cherishing’ van Herbert Howells werd geschreven naar aanleiding van de moord op John F. Kennedy, maar in werkelijkheid was het een In Memoriam voor Howells’ overleden zoon, waarvoor de klassieke tekst van de vierde eeuwse Prudentius welhaast voorbestemd lijkt.
‘There is an old believe’ uit de ontroerende ‘Songs of Farewell componeerde Charles Hubert Parry aan het einde van zijn leven rond het uitbreken van de oorlog. In de Songs of Farewell uitte Parry zijn verdriet over de oorlog en het verlies van vrienden op teksten van 17e en 19e eeuwse gedichten.
Het concert wordt afgesloten met het ‘Ave Maria’ van Paul Mealor, een compositie bedoeld voor Stille Zaterdag als Maria de dood van haar zoon beweent. De vele stemdivisies in dit vierstemmige werk leiden tot een rijk harmonisch klankpalet met een troostende werking.

’Comes the hour’ Kamerkoor Mnemosyne zingt Tallis, Rubbra, MacMillan Howells, Parry en Mealor, o.l.v. Wolfgang Lange
5 april 15.30 uur, Dorpskerk Rheden
10 april 20.15 uur, Antonius van Paduakerk Nijmegen
Entree Rheden: collecte na afloop
Entree Nijmegen: €15; voorverkoop €13; via pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl
Kinderen t/m 14 jaar gratis
PROGRAMMA

Thomas Tallis Videte Miracalum
1505-1585

Edmund Rubbra keuze uit: Nine Tenebrae Motets
1901-1986

James MacMillan Miserere
* 1959

PAUZE

Herbert Howells Take him, earth, for cherishing
1872-1958

Hubert Parry There is an old believe 1892-1983 uit: Songs of Farewell

Paul Mealor Ave Maria
* 1975

Reacties zijn gesloten.