2 & 9 november 2019: ‘Troostgezang’

Kamerkoor Mnemosyne brengt onder leiding van dirigent Wolfgang Lange op 2 november in Rheden en 9 november in Nijmegen Troostgezang, een a-capella concert met muziek van overwegend Nederlandse componisten. Tussen Des Prez, Röntgen, De Leeuw en Manneke is Sandström de vreemde buitenlandse eend in de bijt. Verbindend element in de teksten is ‘Troost’ in het geloof waarvoor de gelovige zich, soms in de vorm van een smeekbede, richt tot God en de ‘Troost’ die uit het geloof wordt ontvangen, thematiek die aansluit bij de katholieke herdenkingsdagen van Allerheiligen en Allerzielen in deze periode van het jaar.

Sven-David Sandström (1954 - 2019) uit : Frihetsmässa
Kyrie

Josquin des Prez (1450 - 1521) De profundis

Julius Röntgen (1855 - 1932) uit: Motetten voor gemengd koor
Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben
Kommt her zu mir, alle die ihr mein begeeret

Ton de Leeuw (1926 - 1996) Prière

Julius Röntgen (1855 - 1932) uit: Motetten voor gemengd koor
Gleichwie die grünen Blätter
Klage-, Anklage, und Trostgesang’

Daan Manneke (1939*) Quam dilecta tabernacula

Sven-D Sandström uit : Frihetsmässa
Agnus Dei

De kern van het programma waarin de thematiek muzikaal en qua tekst ten volle tot uiting komt is het stuk ‘Priere’ van Ton de Leeuw gecomponeerd in 1954. Dit stuk is daarom ook in het midden van het programma geplaatst. Ton de Leeuw kan gezien worden als een van de meest invloedrijke componisten op het kruispunt van oosterse filosofie en westerse techniek. Dit wordt bij ‘Priere’ onder andere zichtbaar in het feit dat de tekst is ontleend aan de Koran. De smeekbedes en lofprijzingen voegen zich steeds weer rond de uitroep ‘Seigneur’, zowel homofoon als canonisch.
‘Priere’ wordt omlijst door twee keer twee motetten van Julius Röntgen, een veelzijdige en zeer productieve Nederlandse componist. De verwantschap van zijn muziek aan die van Brahms komt in deze stukken zeer duidelijk naar voren, maar ook zijn bewondering voor Reger klinkt er in door. De motetten op oudtestamentische teksten over troost en waarschuwing werden geschreven in 1929 maar moesten vreemd genoeg tot het einde van de 20e en begin van de 21e eeuw wachten op hun première.
Het programma wordt aangevuld met twee psalmen uit respectievelijk de 16e en 20e eeuw, waarin de vraag om troost aan God centraal staat. Het in de muziek veel gebruikte De profundis op muziek van Josquin des Prez komt muzikaal letterlijk uit de diepte; sopranen spelen in dit stuk geen rol. Het Quam dilecta van Daan Manneke, student en vriend van Ton de Leeuw, is geschreven voor Vrouwenkoor. Naast een verwijzing naar het Greogoriaans idioom zonder duidelijke maataanduiding, bevat het stuk een ruimtelijkheid die kenmerkend is voor Mannekes stijl.
Het programma wordt gecompleteerd met twee meest troostrijke delen uit de Frihetsmässa (1996), Kyrie en Angus Dei, van de Zweedse hedendaagse componist Sven-David Sandström.

Troostgezang Kamerkoor Mnemosyne zingt Röntgen, Des Prez, Manneke, De Leeuw en Sandström o.l.v. Wolfgang Lange
2 november 20.15 uur, Dorpskerk Rheden
9 november 20.15 uur, Antonius van Paduakerk Nijmegen
Meer informatie: www.kamerkoormnemosyne.nl
Entree €15; voorverkoop €13; via pr-commissaris@kamerkoormnemosyne.nl
Kinderen t/m 14 jaar gratis

Reacties zijn gesloten.